Attractions

Kościół neobarokowy w Wygodzie Łączyńskiej

address:

Wygoda Łączyńska

tel. :
open:
access: free
parking: free
motel: close

Neobarokowa świątynia została wybudowana na planie krzyża łacińskiego w latach 1913 - 1914. Kościół wieńczy sięgająca 32 metra, wybudowany z charakterystycznej dla neobaroku czerwonej cegły, otoczony murem. Nad wejściem do świątyni znajduje się płaskorzeźba Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którą wykonał Franza Vlasdecka z Moguncji. W bogato zdobionym ołtarzu znajduje się figura świętego Józefa. Ołtarze boczne ukazują Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem i Najświętsze Serce Pana Jezusa. Szczególnie malowniczo prezentują się okienne witraże z różnorodnymi scenami z Biblii. Warto zwrócić uwagę na organy, ambonę, chrzcielnicę oraz antresole znajdującą się
w prezbiterium.


back

Zaplanuj Wyjazd

Start

Ulica

Miejscowość

Brak punktów

Cel

Ulica

Miejscowość

Address: none

Close Save location