Attractions

Nyromansk kyrka i Brusy

address:

ul. Kościelna 3
89-632-Brusy

tel. : 52 398 22 47
open:
access: free
parking: free
motel: closeAlla helgonskyrka i Brusy är en nyromansk monumentalbyggnad vilken uppstod 1876-1879 pa paterns Augustyn Wika-Czarnowski initiativ. Denna konstruktion har tre skepp och var projekterad av Adolf Dankert vilken kom fran Brandenburg. Templet utmärker sig mot bakgrunden av denna smaortens laga byggnader. Särskilt gör sig bemärkt tva smäckra förbundna med varandra torn. Kyrkans storlek gör djupt intryck – byggnaden är 60,9 meter lang och 26 meter bred. I templet finns det bl.a. ett barock altare fran 1600-talet som kommer fran förutvarande träkyrka. Det befinner sig i södra skepp. Beaktansvärd är ocksa bild av Skapular Jungfru Maria fran 1700-talet och bild vilken föreställer Guds moder som alla helgons drottning. 1880 importerade man orgel fran Frankfurt an der Oder, tillverkad av firman Zauer. Huvudaltaret har inte bevarats eftersom det förstördes i slutet av andra världskriget. Nuvarande altaret kommer fran 1950. I kyrkan finns det ocksa krucifix fran 1700-talet och minnesmärke fran 1800-talet: dopfunt, predikstol, korsvägsandakt samt tva biktstolar skapade av berömda "München skolans" träsnidare. 1990 installerades i kyrkan tre nya altare. Det är värt att besöka templet efter solnedgangen da man sätter pa kyrkans belysning. 


back

Zaplanuj Wyjazd

Start

Ulica

Miejscowość

Brak punktów

Cel

Ulica

Miejscowość

Address: none

Close Save location