Attractions

Brda floden och Brda stora kanalen (börjar i Mylof, kajakpaddling på Brda)

address:

Brda

tel. :
open:
access: paid
parking: free
motel: close

238 kilometers Brda floden löper 128 kilometer genom Pommerns vojvodskap där har sin källa och 111 kilometer genom Kujavien-Pommerns vojvodskap. Orten Świeszyno samt Pietrzykowskie sjön är platsen där det är bäst att börja kajakpaddling pa Brda. Flodens övre lopp gar genom skogar, nära Nowa Brda byn och till slut till Szczytno och Charzykowskie sjöar. Brda stora kanalen byggdes under 1800-talet av preussiska armén för att leverera hö för kamp- och draghästar. Ett 30,5 kilometers dike bidrog till att bevattna odlingsmark nära Czersk. Mylof dammbyggnaden i sin tur hjälpte att leda vattnet till Czerskie Łąki, ett äng-näringskomplex. En intressant attraktion är akvedukt i Fojutowo vilken anknyter till antika romerska vattenledningar. Akvedukten är 75 meter bred och byggd av sten och tegel. Här kan man antingen paddla genom kanalen eller genom Czerska Struga som ligger 9 meter lägre ner och efter ca. 5 kilometer ta sig till Brda. Brda stora kanalen övergar till Brda sma kanalen och förenar sig med Brda floden och Węgornia kanalen vilken leder till Białe sjön och där rinner upp Bielska Struga. Här finns det en mindre akvedukt vilken leder bevattningskanalen över Węgornia floden. Tredje akvedukten ligger vid en liten flod vilken förenar Grzybiec och Białe sjöar. Duk sjön är nästa punkt pa denna kajakled. Sista ledsträcka löper genom träskomraden bland skogar och ängar. Zielonka byn är den sista punkten pa Brda stora kanalens led.


back

Zaplanuj Wyjazd

Start

Ulica

Miejscowość

Brak punktów

Cel

Ulica

Miejscowość

Address: none

Close Save location