Attractions

Sankta Katarina av Alexandria barock kyrka i Stężyca

address:

Sobieskiego 14,
83-322 Stężyca Szlachecka

tel. :
open:
access: free
parking: free
motel: close

Sankta Katarina av Alexandria församlig har sitt ursprung i 1200-talet. Under 1500-talet övertogs kyrkan av protestanter vilka har betydligt betonat sin närvaro i församligen. Pater Jakub Franciszek Alshut har aterskapat andliga livet i den och bidragit till att templet har byggts i sin nuvarande gestalt. Den fjärde i sin tur kyrkan uppstod 1701-1706 i barock stil. I samband med kyrkoinvigning har Marie Casimire, Johan III Sobieskis maka, instiftat ett relikvarium i sarkofagform. Beaktansvärda är gotiska reliefer pa kyrkans södra vägg. Troligen kommer de fran 1450-talet och var en del av gamla träkyrkor. Templets minnesmärke tillhör ocksa träskulpturer sannolikt fran ar 1450 som föreställer fyra helgon, Jungfru Maria med Jesusbarnet av trä fran 1600-talet, polykrom, förgyllningar, silveringar, tva rokoko tavlor fran andra hälften av 1700-talet, bilder av Sankta Katarina och Jungfru Maria med Jesusbarnet och rokoko biktstol fran andra hälften av 1700-talet.


back

Zaplanuj Wyjazd

Start

Ulica

Miejscowość

Brak punktów

Cel

Ulica

Miejscowość

Address: none

Close Save location